Onze raad van advies!

Elke vereniging heeft wel eens advies nodig. SV HaReM dus ook. En naar wie kan je nu het beste keren dan oud-bestuursleden?

Een Raad van Advies (RvA) bestaat doorgaans uit mensen met ervaring binnen de vereniging. Denk hierbij aan oud-bestuursleden, ervaren commissieleden of commissievoorzitters. In elk geval mensen die lid zijn geweest van onze vereniging. De RvA helpt het bestuur met lastige vraagstukken of lange termijnplannen zodat het bestuur te allen tijde verzekerd is van op maat gemaakte besluitvorming. Soms is het ook prettig om de RvA in te zetten als overlegpartner. De RvA wordt wanneer nodig uitgenodigd bij de bestuursvergaderingen, of zal zelf aangeven aanwezig te willen zijn.

Wat doet onze RvA? De RvA ondersteunt bij:

  • Het maken van de beste keuzes voor de vereniging.
  • Kwesties waar het bestuur niet zelf uitkomt.
  • De toekomst van de vereniging helpen waarborgen.

Heb jij een vraag aan de RvA? Mail naar: info@svharem.nl

 

 

Candice Cramer

Candice Cramer is voorzitter geweest van sv HaReM! Met al haar ervaring die ze heeft binnen onze vereniging kan zij als geen ander het huidige bestuur ondersteunen in de RvA.

Bo Ramaker

Bo Ramaker heeft zichzelf na 2 jaar ‘trouwe dienst’ meer dan bewezen. Vorig jaar was Bo vice-voorzitter en hiermee sterk betrokken binnen het bestuur én vereniging.