Onze raad van advies!

Wat doet een Raad van Advies?

Elke vereniging heeft wel eens advies nodig. Zo ook wij als studievereniging HaReM. En naar wie kan je nu het beste keren dan oud bestuursleden. Wij presenteren u daarom onze raad van advies (RvA).

Een raad van advies bestaat doorgaands uit mensen met ervaring binnen de vereniging. Denk hierbij aan oud bestuursleden, ervaren commissieleden of hoofden. Maar altijd mensen die lid zijn geweest van onze vereniging. De Raad van Advies helpt het bestuur met lastige vraagstukken of lange termijnplannen zodat het bestuur de beste besluiten kan nemen. Soms is het fijn om de RvA in te zetten als overlegpartner.

De Raad van Advies wordt uitgenodigd bij de bestuursvergaderingen of zal zelf aangeven aanwezig te willen zijn.

De raad van advies ondersteunt bij:

Helpen van keuzes maken die het beste zijn voor de vereniging.
Meestemmen indien een bestuur er niet zelf uit komt.
Advies geven gevraagd/ongevraagd
De toekomst van de vereniging helpen waarborgen.

Heb jij een vraag aan de RvA? Mail naar: info@svharem.nl

Candice Cramer

Candice Cramer is voorzitter geweest van sv HaReM! Met al haar ervaring die ze heeft binnen onze vereniging kan zij als geen ander het huidige bestuur ondersteunen in de RvA.

Bo Ramaker

Bo Ramaker heeft maar haar 2 jaar trouwe dienst haarzelf meer dan bewezen. Vorig jaar was Bo vice-voorzitter en hiermee sterk betrokken binnen het bestuur én vereniging.