Bestuur 2020 / 2021

Het bestuur voor studiejaar 2020/2021 staat voor je klaar! Met een spannend jaar voor de boeg gaan we vol goede moed van start. We zien de maatschappelijke problemen van dit moment en zijn ons hierdoor nog meer bewust van de functie en taken die wij als bestuur dragen. Zo proberen wij ook dit jaar weer in te zetten op het zijn van de verbindende factor binnen de opleiding. Voor alle jaarlagen, maar in het bijzonder voor de eerstejaars studenten. Ook vergeten wij onze alumni niet en krijgen zij volop de mogelijkheid mee te doen bij HaReM. Zo hebben wij een Alumnicommissie die ook voor de afgestudeerden de verbinding warm houdt. Al met al een ontzettend interessant jaar; we staan te trappelen om aan de slag te gaan!

Tessa Huitema

Voorzitter

Ozlem Argun

Vice-voorzitter

Marius Marseille

Penningmeester

Victor van Hardeveld

Secretaris

Tijn van der Woning

Algemeen bestuurslid

Verantwoordelijkheden per functie

VOORZITTER

Binnen het bestuur van de Vereniging is het bestuurslid Voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de Vereniging.
De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en amendementen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn; hij wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een der andere bestuursleden. De voorzitter kan de leiding van de vergadering tijdelijk overdragen aan een der andere bestuursleden. De bestuurder heeft affiniteit met de belangrijkste doeleinden van de Vereniging en met de taken en de lange termijn planning die horen bij deze functie. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

PENNINGMEESTER

Binnen het bestuur van de vereniging is het bestuurslid penningmeester verantwoordelijk voor alle  financiële handelingen. Hiervoor moeten verschillende taken uitgevoerd worden, zoals het betalen  van de rekeningen/facturen, het overzicht van alle transacties van de bestuursrekening bijhouden,  het innen van contributie en donateursgelden en het opstellen van een jaarlijkse begroting. Door  

deze taken heeft de penningmeester het meeste zicht op de financiële situatie van de vereniging en  zal wanneer nodig de andere bestuursleden hierover inlichten. Ook heeft de penningmeester samen  met de secretaris de verantwoordelijkheid alle lidmaatschapsgelden te verwerken.  

Naast de financiën zal de penningmeester aankomend schooljaar ook coördinator zijn van de  evenementencommissie samen met de secretaris. Dit houdt in: meedenken over studie gerelateerde  en niet-studie gerelateerde activiteiten, helpen bij de voorbereidingen van een evenement etc. Ook  zal de penningmeester lid zijn van de onderwijscommissie namens HaReM.

 

SECRETARIS 

De secretaris is verantwoordelijk voor de volledige back-office van de vereniging. Denk hierbij aan de ledenadministratie, het creeeren van een vernieuwde website met herschreven inhoud en bestuurlijke veranderingen doorvoeren. Zo werkt de secretaris het nauwst samen met de voorzitter op dit gebied. Verder is de secretaris verantwoordelijk over de connecties met onze sponsoren en ook het aantrekken van nieuwe sponsoren. Denk hierbij aan het werven van en ook het onderhandelen. 

VICE-VOORZITTER

Binnen het bestuur van de vereniging is het bestuurslid vicevoorzitter plaatsvervanging van de voorzitter bij afwezigheid. De verantwoordelijkheden van de vice-voorzitter en de voorzitter komt door
dit gegeven overeen.

SECRETARIS II

Deze secretaris is verantwoordelijk voor de agenda van het bestuur en de vereniging.  De taken van het bestuur worden ook bijgehouden, en getoetst. Tevens is deze secretaris het aanspreekpunt via het telefoonnummer van de vereniging, waar studenten terecht kunnen. Verder het bewaken van procedures, en het opstellen van het beleidsplan in samenwerking met het hele bestuur. Tot slot is de secretaris een commissaris van de promotiecommissie.

ALGEMEEN LID

Binnen het bestuur van de vereniging is het algemeen lid een lid zonder vastgestelde bestuursfunctie. Indien nodig assisteert of vervangt het algemeen bestuurslid een ander bestuurslid (secretaris of penningmeester) bij bijvoorbeeld ziekte. Het algemeen lid ondersteunt vooral de secretaris. In samenwerking met de secretaris stelt het algemeen lid het HaReM-handboek (witboek) op. Ook stelt hij samen met het gehele bestuur het beleidsplan op. Tot slot is het algemeen lid de commissaris van de evenementencommissie.