Bestuur 2022 / 2023

Het bestuur voor studiejaar 2022/2023 staat voor je klaar! Wij hopen dat ook dit schooljaar wij weer toffe evenementen en reizen voor jullie kunnen organiseren. Ook dit jaar zullen wij ons inzetten voor het zijn van de verbindende factor binnen de opleiding. Voor eerstejaars studenten, voor afstudeerders en voor iedereen die met HaReM verbonden is. Ook vergeten wij Alumni niet en krijgen zij volop de mogelijkheid mee te doen bij HaReM. Wij hebben veel leuks en leerzaams op de planning staan en hopen jullie daar te zien!

Tyrone Scholsberg

Voorzitter

Keno Valenkamp

Vice-voorzitter

Jade Verduin

Secretaris

Amber Bolte

Penningmeester

Danique Grolleman

Commissaris

Verantwoordelijkheden per functie

VOORZITTER

Binnen het bestuur van de Vereniging is het bestuurslid Voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de Vereniging.
De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en amendementen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn; hij wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een der andere bestuursleden. De voorzitter kan de leiding van de vergadering tijdelijk overdragen aan een der andere bestuursleden. De bestuurder heeft affiniteit met de belangrijkste doeleinden van de Vereniging en met de taken en de lange termijn planning die horen bij deze functie. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties. Naast het bekleden van de voorzitters positie zal de voorzitter ook commissaris zijn van de studiecommissie.

PENNINGMEESTER

Binnen het bestuur van de vereniging is het bestuurslid penningmeester verantwoordelijk voor alle  financiële handelingen. Hiervoor moeten verschillende taken uitgevoerd worden, zoals het betalen  van de rekeningen/facturen, het overzicht van alle transacties van de bestuursrekening bijhouden,  het innen van contributie en donateursgelden en het opstellen van een jaarlijkse begroting. Door  

Door deze taken heeft de penningmeester het meeste zicht op de financiële situatie van de vereniging en zal wanneer nodig de andere bestuursleden hierover inlichten. Ook heeft de penningmeester samen met de secretaris de verantwoordelijkheid alle lidmaatschapsgelden te verwerken.

Naast de financiën zal de penningmeester aankomend schooljaar ook commissaris zijn van de reiscommissie. 

SECRETARIS 

De secretaris is verantwoordelijk voor de volledige back-office van de vereniging. Denk hierbij aan de ledenadministratie, het creeeren van een vernieuwde website met herschreven inhoud en bestuurlijke veranderingen doorvoeren. Zo werkt de secretaris het nauwst samen met de voorzitter op dit gebied. Verder is de secretaris verantwoordelijk over de connecties met onze sponsoren en ook het aantrekken van nieuwe sponsoren. Denk hierbij aan het werven van en ook het onderhandelen. Tot slot is de secretaris een commissaris van de promotiecommissie.

VICE-VOORZITTER

Binnen het bestuur van de vereniging is het bestuurslid vicevoorzitter plaatsvervanging van de voorzitter bij afwezigheid. De verantwoordelijkheden van de vice-voorzitter en de voorzitter komt door
dit gegeven overeen. 

ALGEMEEN LID

Binnen het bestuur van de vereniging is het algemeen lid een lid zonder vastgestelde bestuursfunctie. Indien nodig assisteert of vervangt het algemeen bestuurslid een ander bestuurslid (secretaris of penningmeester) bij bijvoorbeeld ziekte. Het algemeen lid ondersteunt vooral de secretaris. In samenwerking met de secretaris stelt het algemeen lid het HaReM-handboek (witboek) op. Ook stelt hij samen met het gehele bestuur het beleidsplan op. Tot slot is het algemeen lid de commissaris van de evenementencommissie.