Bestuur 2020 / 2021

Het bestuur voor studiejaar 2020 / 2021 staat voor je klaar! Met een spannend jaar voor ons gaan we vol goede moed van start. We zien de problemen op dit moment in de maatschappij en zijn ons hierdoor nog meer bewust van de functie en taken die wij als studievereniging dragen. Zo proberen wij ook dit jaar weer in te zetten op het zijn van de verbindende factor binnen de opleiding. Voor eerstejaars studenten en voor afstudeerders. Ook vergeten wij Alumni niet en krijgen zij volop de mogelijkheid mee te doen bij HaReM. Zo hebben wij een Alumnicommissie die ook voor de afgestudeerde de verbinding warm houdt. Al met al een ontzettend interessant jaar.

– Het bestuur

Tijn van der Woning

Algemeen bestuurslid

Ozlem Argun

Vice-voorzitter

Tessa Huitema

Penningmeester

Tim Huijsman

Secretaris

Victor van Hardeveld

Secretaris

Marius Marseille

Algemeen lid

Verantwoordelijkheden per functie

VOORZITTER
Eindverantwoordelijk voor de gehele vereniging, de dagelijkse leiding aan het bestuur, bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen en de ontwikkeling van de belangrijkste doeleinden en de lange termijnplanning.

PENNINGMEESTER

SECRETARIS II

VICE-VOORZITTER

SECRETARIS

ALGEMEEN LID
Verantwoordelijk voor het aansturen van de evenementencommissie (jaar 2020/2021), het begeleiden van vergaderingen met externe partijen ter voorbereiding van evenementen, het bewaken van procedures en het ondersteunen van andere bestuursfuncties bij uitval.