SV HaReM reglementen

 1. Iedereen is welkom
  Binnen onze vereniging zijn alle leden gelijk, ongeacht milieu, sekse, geaardheid, leeftijd, geloof, huidskleur of nationaliteit.
 2. Drugs
  Het gebruik van drugs anders dan alcohol wordt tijdens de reis van SV HaReM niet getolereerd.
 3. Intimidatie
  Fysiek of geestelijk geweld tegen leden is verboden. Hieronder wordt tenminste verstaan:
  – Discriminatie gerelateerd aan ras, levensovertuiging of maatschappelijke opvatting, sekse, seksuele geaardheid, afkomst, handicap of ziekte;
  Het dwingen van (aspirant-)leden tot verrichten van vernederende handelingen;
  – Machtsmisbruik;
  – Inbreuk op lichamelijke integriteit;
  – Ongewenste intimiteiten in het gedrag of door het maken van seksueel getinte opmerkingen.
 4. Sancties
  Indien regel twee of drie overtreden wordt, word je weggestuurd door het bestuur van SV HaReM. Spullen zullen onmiddellijk worden gepakt en het terrein moet direct verlaten worden. Tevens zal je worden uitgesloten van volgende HaReM evenementen.
 5. Omgang spullen
  De leden en gasten van SV HaReM gaan zorgvuldig om met de accommodaties waar zij te gast zijn en met de spullen van SV HaReM. Indien vernieling plaatsvindt tijdens een HaReM event worden de kosten verhaald op de betreffende persoon.
 6. Aanmelding evenementen
  Wanneer je je aanmeldt voor een activiteit is dit bindend, hetzelfde geldt voor kaartjes kopen voor een van de evenementen waar SV HaReM (mede)organisator van is. Wanneer je niet aanwezig kan zijn ben je zelf verantwoordelijk voor een vervanger. Onder deze evenementen vallen alle bedrijfsbezoeken, workshops, kroegentochten, feesten en reizen. SV HaReM is niet aansprakelijk voor het vergoeden van de eventuele kosten.
 7. Problemen
  Als er problemen of onenigheid is kan dit gemeld worden bij het bestuur van SV HaReM. Tevens indien er sprake is van de bovenstaande punten kan dit ook gemeld worden bij het bestuur van SV HaReM.
 8. Corona
  Al wordt er door het bestuur gevraagd om je QR-code uit de CoronaCheck app te tonen bij aankomst van het evenement, dan kan toegang ontzegd worden bij een niet geldige QR-code.