HaReM

HaReM is sinds 2015 de studievereniging voor studenten Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Bij SV HaReM is er voor ieder wat wils. Ons bestuur en haar zes commissies maken het sinds jaar en dag mogelijk het beste uit de studenten én studentenleven te halen. Daarnaast zorgen wij ook geregeld voor een hoop gezelligheid op onze verenigingsborrel in Café Fest (Wibauthof 1, Amsterdam).

SV HaReM doet er alles aan om van toegevoegde waarde te zijn voor de HRM-studenten. De vereniging organiseert voor de HRM-studenten diverse activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken, trainingen, workshops, netwerkborrels en de jaarlijkse introductie voor eerstejaars studenten. Op deze manier krijgen HRM-studenten de kans zichzelf te ontplooien, kennis te maken met het werkveld en carrièrekansen te benutten. De studenten krijgen daarbij de mogelijkheid een breed netwerk op te bouwen met diverse organisaties en professionals binnen het HR-werkveld.

De missie van SV HaReM is drieledig, namelijk cijfer verhogend, kennis verbredend en netwerk vergrotend zijn voor de studenten. De vereniging realiseert dit in samenwerking met het overkoepelende team van HvA, het opleidingsteam en het HRM-werkveld. De vereniging heeft hierdoor een verbindende rol. Om de missie te verwezenlijken verbindt de vereniging de studenten namelijk met: medestudenten, alumni, docenten en HR-professionals.

Sinds de oprichting in oktober 2015 wenst deze vrij jonge studievereniging een onlosmakelijk onderdeel te zijn van de cultuur van de studie door het vergroten van de cohesie tussen de studenten onderling en het werkveld. De visie van SV HaReM die hieruit voortvloeit is het zijn van een studievereniging waar HRM-studenten zich thuis voelen en waar er interactie plaatsvindt op verschillende niveaus in een ongedwongen en uitdagende setting, oftewel: een HaReM-community te vormen.